Wydział Prawa - Konsultacje



KONSULTACJE PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA:




 WYKŁADOWCA



ADRES MAILOWY



DR GRZEGORZ KOPCZYŃSKI



g.kopczynski@wsm.edu.pl



DR EWA PRÓCHNIAK



e.prochniak@wsm.edu.pl



DR BARTOSZ SKWARA



b.skwara@wsm.edu.pl



DR PRZEMYSŁAW WIATER



p.wiater@wsm.edu.pl